Miyagi Pref. Home > Miyagi Touring Navigation Home > Camping > Zao / KennanZao / Kennan

■Shiroishi
 Kokuritsu Minami-Zao
 seishonen campground

■Zao
 Zao heartland campground

 Miyagi-ken Zao
 shonennoie campground

■Shichikashuku
 Minami-Zao campground

 Minami-Zao seishonen
 ryokomura campground

 Shichikashuku auto
 campground "Kirara no mori"

■Murata
 Sportsland SUGO campground

 Taniyama kinrosha
 yagaikatsudo center
 campground

■Kawasaki
 Sasaya auto campground

 Eco-Camp Michinoku

■Marumori
 
Fudoson koen campground
map

back to top


Miyagi Prefecture Tourism Division
3-8-1, Honcho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8570 JAPAN
tel : 022-211-2822 / fax : 022-211-2829 / E-mail : kankou@pref.miyagi.jp

Copyright(C) 2004 Miyagi Prefectural Government. All Rights Reserved